Call HOTLINE
096-286-0769
Mail to
QSB

Nhà Thép Tiền Chế QSBSTEEL » Tháng Một 2, 2015

Daily Archives: Tháng Một 2, 2015

Tin tức

Dự Án Nhà Máy Lọc Dầu Vũng Rô

Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô sẽ khởi công trong 2015

Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, tỉnh Phú Yên chính thức động thổ vào ngày 9/9/2014, đánh dấu sự kiện quan trọng, tạo cơ hội trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên. Năm 2015, địa phương này chuẩn bị mọi nguồn lực để sớm khởi công Dự án.

Continue reading

Published by:
096 286 0769
Bản Đồ