Call HOTLINE
096-286-0769
Mail to
QSB

Nhà Thép Tiền Chế QSBSTEEL » Tháng Mười Một 2, 2016

Daily Archives: Tháng Mười Một 2, 2016

Hoàn Thành Công Trình ASSEMS Korea

QSB Steel designs, fabricates and erects steel structure for Assems vn project

QSB Steel thiết kế, gia công và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Assems vn

Fire resistant paint 60 minutes – Chống cháy công trình 60 phút bằng sơn chống cháy.
Clear Span: 55m – Khẩu độ 55m không cột giữa.

ASSEMS VIETNAM producing: Chemical products; products from plastic; shuttle weaved cloth; stockinet, knitted material and other non-weaved material.

Continue reading

Published by:
096 286 0769
Bản Đồ