Call HOTLINE
0918 23 23 65
Mail to
QSB

QSB STEEL » Tháng Năm 13, 2017

Daily Archives: Tháng Năm 13, 2017

Hầm Đường Bộ Đèo Cả – Hạng Mục Nhà Điều Hành TMC

Một hạng mục nhà thép tiền chế – Văn Phòng Nhà Điều Hành TMC

Đồng hành cùng một trong những công trình trọng điểm Quốc Gia – công trình Hầm Đường Bộ Đèo Cả, văn phòng Nhà Điều Hành TMC đã được khởi công và đang bước vào giai đoạn hoàn thành đáp ứng được mục tiêu và tiến độ của chủ đầu tư.

Hình ảnh thi công Nhà Điều Hành TMC tại công trường

Published by:
0918.23.23.65
Bản Đồ