0918.23.23.65

3 nhà 5 tầng Shihanouk Ville Campuchia

3 nhà 5 tầng Shihanouk Ville Campuchia

Dự án: 3 nhà 5 tầng Shihanouk Ville

Vị trí: Campuchia

mũi tênXem chi tiết: Nhà tiền chế