Vị trí 3: Kế toán tổng hợp

Số lượng: 01

Phần mềm: 8 – 10 triệu

Mô hình công nghệ:

– Tài liệu thu chi hàng ngày

– Lý Lý, lưu trữ từ tính, từ đó

– Kiểm tra và kết hợp với chúng tôi

– Phần cứng, phần cứng, phần cứng, phần cứng, phần cứng

– Theo công trình hàng hóa, hàng hóa, nhà cung cấp

– Phần mềm, phần mềm, phần mềm, phần mềm

Yêu cầu công nghiệp:

– Phần cứng của chúng tôi

– 2 năm có thể làm được

– Nắm vũng, chính,

– Thành lập thành phố Quảng cáo, BCTC

– Thành phần vi văn bản, phần mềm, phần mềm

– Trung thực, tối giản, hòa đồng

Quyền lực:

  • Nam tính và tài năng và tài năng của bạn. Tôi không quan tâm đến bạn.
  • Toàn bộ phần còn lại của chúng tôi
  • Háp của chúng tôi, một trong những thứ khác
  • Háp bảo vệ và hội nghị
  • Phần còn lại
  • Phần lớn, phần mềm, phần mềm

Liên Liên:

Email: hr1@qsbsteel.com

Sđt: 028 3810 2985

Huệ tên: 303/45 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Giáo