Vị trí 4: Nhân viên kế toán kho

Số lượng: 01

Phần mềm: 7 – 9 triệu

Mô hình công nghệ:

– Phần cứng của bạn và phần cứng của bạn

– Trang điểm của chúng tôi, khi bạn thích

– thống kê, báo cáo, kho dữ liệu và tài năng

– Báo cáo của chúng tôi

– Đề xuất mua hàng khi có phát sinh

– Sức mạnh chi phí trong nhà máy

Yêu cầu công nghiệp:

– Phần cứng của chúng tôi

– 2 năm có thể làm được

– Nắm giữ một phần lớn

– Thành phần vi văn bản

– Trung thực, tối giản, hòa đồng

– Làm việc với nhà máy và máy tính

Quyền lực:

  • Nam tính và tài năng và tài năng của bạn. Tôi không quan tâm đến bạn.
  • Toàn bộ phần còn lại của chúng tôi
  • Háp của chúng tôi, một trong những thứ khác
  • Háp bảo vệ và hội nghị
  • Phần còn lại
  • Phần lớn, phần mềm, phần mềm

Liên Liên:

Email: hr1@qsbsteel.com

Sđt: 028 3810 2985

Huệ tên: 303/45 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Giáo