Showroom Hyundai Đồng Tháp

Showroom Hyundai Đồng Tháp

Dự án: Showroom Hyundai Đồng Tháp

Vị trí: Sa Đéc, Đồng Tháp

Quy mô: hơn 5.000m²

mũi tênXem chi tiết: Nhà thép tiền chế công nghiệp