Gia tri cot loi QSB Steel

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA QSB STEEL

  • Chất lượng (Q-quality) : Trong dịch vụ, tư vấn KH, thiết kế, sản xuất, lắp dựng và bảo hành.
  • Giải pháp sáng tạo (S-solution) : Trong thiết kế, gia công và lắp dựng.
  • An toàn (S-safe) : Trong suốt quá trình tạo ra sản phẩm.
  • Tiến độ (S-schedule) : Thực hiện đúng cam kết.
  • Tuân thủ (C-conform to) : Chấp hành pháp luật, quy định, quy trình, cam kết.
  • Hiệu quả (E-efficient) : Cho khách hàng và tất cả hoạt động trong công ty.
XEM THÊM GIỚI THIỆU QSB

Tại sao nên chọn QSB STEEL ?

Lý do bạn nên chọn QSB Steel là đây một ” Nhà thép tiền chế chất lượng “.
– Bạn cần giải pháp vừa hiệu quả vừa tiết kiệm ?
– Bạn cần chất lượng công trình ?
– Bạn cần sự chuyên nghiệp trong công việc ?
– Bạn cần doanh nghiệp thi công luôn đúng tiến độ ?
– Bạn cần doanh nghiệp hợp pháp luôn tuân thủ đúng qui định nhà nước ?
– Bạn cần sự hiệu quả tốt ưu ?
– Bạn doanh nghiệp thi công giúp bạn tiết kiệm chi phí ?
Nếu vậy thì QSB steel đang là doanh nghiệp mà bạn đang cần .

KÊNH YOUTUBE QSB STEEL

HOẠT ĐỘNG QSB.

Tầm nhìn, sứ mệnh, và giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho mọi hành động của Qsb Steel.

SỰ KIỆN QSB