Best Solution - Top Quality

为什么选择QSB?

QSB Steel > 为什么选择QSB?
最佳解决方案-高品质

您是否需要预制钢结构建筑?

-您需要既有效又经济的解决方案?
-您需要建筑质量吗?
-您在工作中需要专业精神吗?
-您是否需要业务始终按计划执行?
如果是这样,QSB Steel是您需要的业务。

QSB提供最佳的设计和安装解决方案,以及在操作过程中应用技术,从而为客户节省了大量成本。

质量是QSB Steel的最高方针。在移交给客户之前,会仔细检查每个项目流程的质量。

QSB执行的所有工作都是非标准的,该过程应始终满足客户的进度。 80%的项目达到并超过了QSB Steel的进度。

CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN THẤT BẠI TRONG DỰ ÁN ?

+ Nhà thép tiền chế hoạt động không có quy trình. Tiêu chuẩn kém chất lượng
+ Sử dụng thép kém chất lượng
+ Thiết kế và thi công không đạt tiêu chuẩn.
+ Tiến độ thi công quá chậm là lỡ mất cơ hội kinh tế trên thị trường.

让QSB STEEL为您提供解决方案。

我们的方针“客户是第一”。我们要求您给我们机会,以合理的价格为您带来最佳的最佳解决方案。

Truong Quoc Phong(Dau Tieng蘑菇农场项目的投资人)

QSB STEEL良好,标准进步,优良品质,将来的项目将仅分配给QSB STEEL。

项目投资人Thien Phu Si

QSB Steel的每个人都热情,友好和细致。质量,价格和进度表是毫无疑问的。

参观dau tieng的典型项目

+总面积为12,000平方米的现代化工厂。
+该工厂是技术先进的现代化钢结构生产线之一。
+ 生产产量为700吨/月。
+生产过程符合ISO 9001:2015。

公司成立10周年前签订合同

投资者将在公司成立10周年时获得一次幸运抽奖。

立即致电免费咨询

拥有一支技术销售团队,始终提供解决方案以节省成本,提供最高质量,并随时准备进行咨询。