Báo cáo kết quả hoạt động 5S và chuyên đề nâng tầm dịch vụ chuyên nghiệp.

Vừa qua ngày 29/12/2020 diễn ra đại hội báo cáo kết quả thực hiện hoạt động 5S & các chuyên đề nâng tầm dịch vụ chuyên nghiệp tại nhà máy của công ty TNHH Thép QSB. Sau quá trình thực hiện đào tạo về 5S và các chuyên đề thì đánh giá được sự áp dụng chuyên đề và 5S vào trong quá trình hoạt động công ty như thế nào .

QUÁ TRÌNH DIỄN RA ĐẠI HỘI

Các nhóm báo cáo chuyên đề sau :
+ Chuyên đề kỹ năng giao tiếp Horenso & chu trình PDCA.
+ Chuyên đề công cụ thống kê phân tích dữ liệu.
+ Chuyên đề trực quan hóa thông tin công việc.
+ Phương thức xử lý khiếu nại khách hàng và tạo dựng dịch vụ hấp dẫn.
+ Kỹ năng quản lý sản xuất & phương thức xử lý vấn đề.

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp và cũng để lại sâu sắc các chia sẻ từ sếp Xuân đến các nhân viên anh em trong công công ty QSB steel .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Báo giá>2000m2
error: Content is protected !!