0918.23.23.65

Khách sạn và Casino SV World Campuchia

Dự án: Khách sạn và Casino SV World Campuchia

Vị trí: Shianouk Ville – Campuchia

Quy mô: 10 tầng khôi lượng 600 tấn

mũi tênXem chi tiết: Nhà hàng khung thép