Showroom Hyundai 3S Cà Mau

Showroom Hyundai 3S Cà Mau

Dự án: Showroom Hyundai 3S Cà Mau

Vị trí: Nguyễn Tất Thành, Tp. Cà mau

Quy mô:

  • Giai đoạn 1: 2.000m²
  • Giai đoạn 2: 5.000m²

mũi tênXem chi tiết: Nhà thép tiền chế công nghiệp