Xây Dựng Nhà Xưởng Hoàng Lâm

QSB Steel designed, fabricated and erected steel structure for a client in Hải Sơn IP, Đức Hòa, Long An.
QSB Steel thiết kế, gia công và lắp dựng kết cấu thép cho khách hàng ở KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An.

 

Hình ảnh hoàn thiện nhà xưởng Hoàng Lâm


 

Hình ảnh lắp dựng, xây dựng nhà xưởng Hoàng Lâm